ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતી ધોરણ 9 થી 12 ની પાઠ્યપુસ્તક Free dowload all Textbook of

Join Our Telegram Channel (3.7k+) Join MPHW/FHW Telegram Channel (13k+) Join Our Whatspp Group (39+ Group) Join Instagram Job update Page (1200+) Buy Books | 25-30% Discount & Free Delivery

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ બોર્ડ (જીએસઇબી) એ ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં અભ્યાસક્રમ સૂચવવા અને મુખ્ય રાજ્ય-સ્તરની પરીક્ષા લેવા માટે જવાબદાર શૈક્ષણિક બોર્ડ છે. જીએસઇબીની સ્થાપના 1972 માં મુખ્યત્વે રાજ્યમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણના નિયમન અને સંચાલન માટે કરવામાં આવી હતી. જીએસઈબી દ્વારા લેવાયેલી બે મુખ્ય પરીક્ષાઓમાં ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જીએસઇબી એસએસસી પરીક્ષા (માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર) અને ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જીએસઇબી એચએસસી પરીક્ષા (ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર) છે.

ગુજરાત બોર્ડ પાઠયપુસ્તકો ડાઉનલોડ

ગુજરાત રાજ્ય પાઠયપુસ્તક મંડળની સ્થાપના 1 થી 12 ધોરણના વર્ગ માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની પાઠયપુસ્તકોના પ્રકાશનના સંચાલન માટે કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતી સિવાય અન્ય માધ્યમોમાં ભણાતી શાળાઓ હોવાથી, ગુજરાત રાજ્ય પાઠયપુસ્તક મંડળ હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, સિંધી, ઉર્દૂ, સંસ્કૃત અને તમિલમાં પાઠયપુસ્તકો પણ પ્રકાશિત કરે છે. પાઠયપુસ્તકો વિભાવનાઓ અને ઉપદેશોના ઉપયોગને સરળ ભાષામાં સમજાવે છે જે વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી સમજી શકે છે. ગુજરાત બોર્ડે ગૌન સેવા પાસંદગી મંડળ (જીએસએસએસબી), પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (જીપીએસબી), પોલીસ ભરતી બોર્ડ (પીઆરબી), વગેરે જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે પાઠયપુસ્તકો પણ રજૂ કર્યા હતા.


શું તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે બુક ખરીદવા માંગો છો? તમે સુવિધાઓ સાથે અહીં પુસ્તક મેળવી શકો છો.

શ્રેષ્ઠ ડિસ્કાઉન્ટ | Free Delivery | ઝડપી સેવા

Buy book online at best rate with free delivery
Buy book online at best rate with free delivery

વિદ્યાર્થીઓની સગવડ માટે, વર્ગ 10 માં / એસએસસી અને 12 મા ધોરણ / એચએસસીના વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલાક મુખ્ય વિષયો માટે ડાઉનલોડ કરવાની લિંક્સ નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં આપવામાં આવી છે.

—–> પાઠ્યપુસ્તક ઓન-લાઈન વાંચવા અને મેળવવા માટે ધોરણ પર ક્લિક કરો. <—–

Gujarat Secondary and Higher Education Board (GSEB) is the educational board responsible for prescribing the syllabus and conducting the main state-level exams across all districts within the state of Gujarat. GSEB was founded in 1972 mainly to regulate and manage higher secondary education within the state. The two main exams conducted by GSEB are GSEB SSC Exam (Secondary School Certificate) for class 10th students and GSEB HSC Exam (Higher Secondary School Certificate) for class 12th students.

Gujarat Board Textbooks Download

Gujarat state Textbook Mandal was established to manage the publication of high-quality textbooks for classes 1st to 12th. As there are schools taught in different mediums other than Gujarati, the Gujarat State Textbook Mandal also publishes textbooks in Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, Sanskrit, and Tamil. The textbooks explain the use of concepts and teachings in a simple language that can easily be understood by students. Gujarat Board also introduced textbooks for competitive exams like Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB), Panchayat Seva Selection Board (GPSSB), Police Recruitment Board (PRB), etc.

⭐ GSEB Textbook Std 9 ⭐ GSEB Std 11 Science Textbooks
Gujarat State Textbook Mandal’s main aim is to work with the Gujarat Education Board to publish textbooks that are in line with the syllabus approved by the Board. The content produced in Gujarat State Board textbooks’ different subjects for all classes should enhance the student’s holistic development, knowledge and accelerate students’ educational progress to higher classes. To make sure textbooks are easily accessible to students, Gujarat State Textbook Mandal also published textbooks in Gujarati and English mediums on their official website that students can easily download for future reference.

For students’ convenience, links to download for some of the main subjects for students in class 10th/SSC and class 12th/HSC have been provided in the table given below.Important :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.