ગુર્જરધરા ઈ-મેગેઝીન એપ્રિલ – 2020 અંક

Join Our Telegram Channel
Join MPHW/FHW Telegram Channel
Join Our Whatspp Group
Get Free Books

Daily અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે, તમારું નામ અને મેઇલ લખો અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

* indicates required

Also:  lab Assistant exam paper 04/04/2021

ગુર્જરધરા ઈ-મેગેઝીન એપ્રિલ – 2020 અંક

નમસ્કાર,

ભારત સરકાર દ્વારા એક મહિનામાં થયેલ કાર્યો અને પહેલોની માહિતી ગુજરાતીમાં મળી રહે તે હેતુથી કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય હેઠળના પ્રેસ ઈન્ફોર્મેશન બ્યૂરોની અમદાવાદ કચેરી દ્વારા માસિક ઈ-મેગેઝીન ‘ગુર્જરધરા’ અને રીજનલ આઉટરીચ બ્યૂરોની અમદાવાદ કચેરી દ્વારા ઈ-મેગેઝીન ‘દિવ્ય ગુજરાત, ભવ્ય ભારત’નું ઈ-મેગેઝીન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

Also:  dahod Covid 19 walk in interview for various medical post 2021

આ સાથે ‘ગુર્જરધરા’ અને  ‘દિવ્ય ગુજરાત, ભવ્ય ભારત’નો એપ્રિલ – 2020નો અંક આપના વાંચનાર્થે અહીં સામેલ છે.

Also:  Kutch Covid 19 walk-in-interview for various medical post 2021

દિવ્ય ગુજરાત, ભવ્ય ભારત
ગુર્જરધરા

Important :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.