ગુર્જરધરા ઈ-મેગેઝીન એપ્રિલ – 2020 અંક

Join Our Telegram Channel (3.7k+) Join MPHW/FHW Telegram Channel (13k+) Join Our Whatspp Group (39+ Group) Join Instagram Job update Page (1200+) Buy Books | 25-30% Discount & Free Delivery

ગુર્જરધરા ઈ-મેગેઝીન એપ્રિલ – 2020 અંક

નમસ્કાર,

ભારત સરકાર દ્વારા એક મહિનામાં થયેલ કાર્યો અને પહેલોની માહિતી ગુજરાતીમાં મળી રહે તે હેતુથી કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય હેઠળના પ્રેસ ઈન્ફોર્મેશન બ્યૂરોની અમદાવાદ કચેરી દ્વારા માસિક ઈ-મેગેઝીન ‘ગુર્જરધરા’ અને રીજનલ આઉટરીચ બ્યૂરોની અમદાવાદ કચેરી દ્વારા ઈ-મેગેઝીન ‘દિવ્ય ગુજરાત, ભવ્ય ભારત’નું ઈ-મેગેઝીન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.


શું તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે બુક ખરીદવા માંગો છો? તમે સુવિધાઓ સાથે અહીં પુસ્તક મેળવી શકો છો.

શ્રેષ્ઠ ડિસ્કાઉન્ટ | Free Delivery | ઝડપી સેવા

Buy book online at best rate with free delivery
Buy book online at best rate with free delivery

આ સાથે ‘ગુર્જરધરા’ અને  ‘દિવ્ય ગુજરાત, ભવ્ય ભારત’નો એપ્રિલ – 2020નો અંક આપના વાંચનાર્થે અહીં સામેલ છે.

દિવ્ય ગુજરાત, ભવ્ય ભારત
ગુર્જરધરાImportant :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.