પાટણ જિલ્લામાં આયુષ્માન ભારત – હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક

Join Our Telegram Channel
Join MPHW/FHW Telegram Channel
Join Our Whatspp Group
Get Free Books

Daily અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે, તમારું મેઇલ લખો અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

(Gmail & નામ નાખ્યા બાદ, subscribe બટન દબાવવાથી એક મેલ આવશે, એમાં ક્લિક કરીને કન્ફોર્મ કરવાનો રહેશે)
Gmail Address:-
Also:  Bhavnagar municipal corporation BMC Sanitary Sub Inspector Question Paper and answer key (26/09/2021)


પાટણ જિલ્લામાં આયુષ્માન ભારત – હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક 

આયુષ્માન ભારત – હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક માસિક ફિક્સ રૂ. ૨૫૦૦૦/- મહેણતાણા તથા માસિક ફિક્સ રૂ. ૧૦૦૦૦/- પર્ફોમન્સ બેઝ ઈન્સેન્ટીવથી કરવા જણાવેલ છે.

Also:  Deesa Nagarpalika Recruitment 2021 for various 43 Posts

આમુખ – ૩ અને ૪ અન્વયે એનેક્ષર – એ મુજબના ઉમેદવારોને તેમના નામ સામેલ દર્શાવેલ ફરજના સ્થળે NHM અંતર્ગત (૬/૦૯/ર૦ર૧ થી તા.૦૫/૦૮/૨૦રર સુધી ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત નિમણુંક આદેશ નીચે મુજબની શરતો અને બોલીઓને આધિન કરવામાં આવે છે. આદેશ તારીખ થી દિન – ૭ માં સબંધિત તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરશ્રી સમક્ષ હાજર થવાનું રહેશે.  

Also:  GVK’ EMRI Interview For CALL CENTER EXECUTIVE

Important links:-

CHO Detail Posting Order Dist. Patan :-Click here

Important :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.