રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુનિયર ફાયર ની પરીક્ષા મોકુફ

Join Our Telegram Channel (2.6k+) Join MPHW/FHW Telegram Channel (7k+) Join Our Whatspp Group (39+ Group) Join Instagram Job update Page (600+) Get Free Books

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુનિયર ફાયર ની પરીક્ષા મોકુફ

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુનિયર ફાયર ની પરીક્ષા મોકુફ

ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિ ધ્યાને લેતા, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીઝ વિભાગની ક્લીનર કમ જુનિયર ફાયરમેનની ભરતી અંગેની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી

Related:  GPSSB Statistical Assistant Recruitment 2022 Bharti Apply now last date

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીઝ વિભાગની ખાલી પડેલ રપ જગ્યાઓ ભરવા માટે આગામી ૧૪/૦૯/૨૦૦૨૧ થી તા ૨૪/૦૯/૨૦૦૨૧ પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષાનુ આયોજન કરવામાં આવેલ 

રાજકોટ શહેરમાં તા ૧૩/૦૯/૨૦૨૧ નાં રોજ પડેલા અતિભારે વરસાદ તેમજ વરસાદની સંભવિત આગાહીને ધ્યાને લેતા, હાલ પુરતી આ પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા મોફફ રાખવા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. તેમજ આ પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષાની નવી તારીખ અને વિગતવાર ટાઈમ-ટેબલ હવે પછીયી જા માં આવશે. આ કામે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ વખતો વખત જોતા રહેવા સર્વેને ઉમેદવારોને જાણ કરવામાં આવે છે.  

Related:  District Health Society Sabarkantha Recruitment 2022 | Apply now for STLS job vacancy
Related:  GVK EMRI 108 bharti in gujarat 2022 check more details like 108 emergency job vacancy salary and more.

Important links:-

Notification:- Click here
More details:-Click here
 Important :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.